דוח שנתי לעוסק פטור

איך מגישים דוח שנתי לעוסק פטור

עוסק פטור דוח שנתי

לעוסק פטור יש חובות כמו לכל עסק בישראל, בין היתר עליו להתנהל באופן חודשי מול הרשויות, באופן דו חודשי, דוח שנתי למס הכנסה, הצהרת הון, ניהול תקין של ספרים, הנהלת חשבונות וכד'
מבחינה חוקית כל עסק בישראל – עוסק מורשה, עוסק זעיר ו עוסק פטור מחויב על פי חוק בהגשת דוח שנתי פעם בשנה, את הדוח צריכים להגיש עד 31.4 בכל שנה אלא בהנחה ויש לכם רואה חשבון או יועץ מס שיכול לדחות קצת את זמן ההגשה.
מטרת הדוח השנתי היא לרכז את כל ההכנסות שיש לעסק, את כל ההכנסות שיש כשכיר, ההוצאות, התשלומים למוסדות כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה ולבדוק את הסטטוס שלך

Back to top button