טופס 4480, טופס 4480 להורדה, הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע”מ מס הכנסה ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים

Close