טופס 169 א, טופס 169 א להורדה, בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים

Close