טופס 1342, טופס 1342 להורדה, תקנות מס הכנסה (פחת) – פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת

Close