טופס 1327, טופס 1327 להורדה, דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2012

Close