גרמניה – דוגמה של הצהרה על חישוב הקצבה מחדש 2014 (932 ZRBG 933 ZRBG) להורדה, גרמניה – דוגמה של הצהרה על חישוב הקצבה מחדש 2014 (932 ZRBG 933 ZRBG) ביטוח לאומי

Close