טקסמן / טפסים רשות המיסים

טפסים רשות המיסים

טופס מס הכנסה 928 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה 928 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה
מספר הטופס הוא: 928

להורדת טופס מס הכנסה 928 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מס הכנסה 927 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה 927 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן
מספר הטופס הוא: 927

להורדת טופס מס הכנסה 927 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מס הכנסה 926- בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה 926- בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן
מספר הטופס הוא: 926

להורדת טופס מס הכנסה 926- בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מס הכנסה 924- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה 924- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה
מספר הטופס הוא: 924

להורדת טופס מס הכנסה 924- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מספר 923 בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מספר 923 בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית
מספר הטופס הוא: 923

להורדת טופס מספר 923 בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מנגנוני התאמה בשינויים בהון בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מנגנוני התאמה בשינויים בהון בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים
מספר הטופס הוא: 922

להורדת בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מנגנוני התאמה בשינויים בהון בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מס הכנסה מספר 981א- בקשה לפי סעיף 103ט ו- 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס- מסלול ירוק להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה מספר 981א- בקשה לפי סעיף 103ט ו- 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס- מסלול ירוק
מספר הטופס הוא: 981א

להורדת טופס מס הכנסה מספר 981א- בקשה לפי סעיף 103ט ו- 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס- מסלול ירוק יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן
מספר הטופס הוא: 917

להורדת בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

טופס מס הכנסה מספר 981- בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות- מסלול ירוק להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת טופס מס הכנסה מספר 981- בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות- מסלול ירוק
מספר הטופס הוא: 981

להורדת טופס מס הכנסה מספר 981- בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות- מסלול ירוק יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד

בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן להורדה

לפניכם קישור ישיר להורדת בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן
מספר הטופס הוא: 916

להורדת בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן יש ללחוץ כאןread more

קרא עוד