דמי אבטלה לאחר חופשת לידה

סיקור בנושא דמי אבטלה לאחר חופשת לידה

דמי אבטלה לאחר חופשת לידה

עובדת לאחר לידה יוצאת לחופשת לידה, משך תקופת חופשת הלידה, מחושב כך:

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה במשך שנה שלמה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה המכונה גם תקופת לידה והורות למשך 26 שבועות (חצי שנה), מתוכם זכאית אותה עובדת לגמלה הנקראת דמי לידה מהביטוח הלאומי עבור עד 15 שבועות בגובה שכרה.

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה  אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה למשך פחות מ 12 חודשים (נכון למי שילדה מ 1/1/17) זכאית לצאת לחופשת לידה בת 15 שבועות, תשלום דמי הלידה שחה יהיה עבור עד 8 שבועות בהתאם לתשלומי הביטוח הלאומי שלה.

במידה ותרצה, יכולה עובדת לצאת לחופשת הלידה שלה עד 7 שבועות לפני המועד המשוער שלה ללידה.

בחלק מתקופת חופשת הלידה תהיה העובדת זכאית לדמי לידה (על העובדת להיות מבוטחת בביטוח לאומי טרם היציאה לחופשת הלידה כדי להיות זכאית לדמי לידה), התקופה בעבורה תקבל היולדת דמי לידה נגזרת מהתקופה בה שילמה העובדת ביטוח לאומי:

  • עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי בעבור 10 חודשים מתוך 14 מהחודשים קודם למועד בו יצאה לחופשת לידה או בעבור 15 חודשים מתוך 22 מהחודשים קודם למועד יציאתה לחופשת לידה תהיה זכאית לתשלום דמי לידה של 15 שבועות (14 שבועות אם ילדה לפני 1/1/17).
  • עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי בעבור 6 חודשים מתוך 14 מהחודשים קודם למועד בו יצאה לחופשת לידה תהיה זכאית לתשלום דמי לידה של 8 שבועות (7 שבועות אם ילדה לפני 1/1/17).

חזרה לעבודה אחרי אבטלה

משהסתיימה תקופת התשלום של דמי הלידה רשאית העובדת לחזור למקום העבודה כדי להמשיך ולקבל שכר מיד עם תום תקופת תשלום דמי הלידה, לשם כך עליה להודיע למעסיק שלה מראש על שובה טרם סיום 26 שבועות להם היא זכאית, או לחלופין תוכל להשלים את כל תקופת חופשת הלידה (לכל היותר 26 שבועות) כלאחר תקופת דמי הלידה לא תקבל שכר, כמו כן באפשרותה להאריך את חופשת הלידה שלה על ידי יציאה לחופשה ללא תשלום שיכולה להמשך לכל היותר עד שנה ממועד הילדה וגם זה בכפוף לוותק שלה בעבודה.

במידה ותסיים את העסקתה במקום עבודתה ישנן מספר אפשרויות לגבי המשך הדרך, לא בכולן תהיה היא זכאית לדמי אבטלה, אלה האפשריות:
במידה ופוטרה העובדת ממקום העבודה בזמן חופשת הלידה, תהיה זכאית לדמי אבטלה מיד עם סיום תקופת תשלום דמי הלידה ומרגע התייצבותה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתה, חשוב לציין כי פיטורי עובדת בזמן חופשת לידה אינם חוקיים וייתכן מצב שבו בית הדין לעבודה יאשר פיטורים מעין אלה במקרים נדירים בלבד בכפוף לקבל אישור מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה.

במידה והתפטרה העובדת ממקום עבודתה מיוזמתה בזמן חופשת הלידה, לא תוכל לקבל דמי אבטלה במקביל לדמי הלידה שכן הביטוח הלאומי לא משלם שתי קצבאות לאותו אדם במקביל, כך שיהיה עליה להמתין 90 יום עד שתוכל להגיש תביעה לדמי אבטלה, בנוסף תהיה זכאית לקבלת פיצויי פיטורים על אף שהיא זו שיזמה את סיום העסקתה שכן בכפוף לחוק עבודת נשים אישה שרוצה לעזוב את עבודתה לחלוטין לאחר הלידה כדי לטפל בילד התפטרותה תחשב כ "התפטרות בדין מפוטר".


מה קורה במידה ועובדת מתפטרת מעבודתה בזמן חל"ת לאחר לידה?

ככלל הביטוח הלאומי משלם דמי אבטלה רק לאדם שאיבד את עבודתו ובסניף הקרוב לביתו לא מצאו לו עבודה חלופית, על כן אישה שיצאה לחל"ת לאחר חופשת הלידה, ויתרה מיוזמתה על עבודתה ועל כן אינה זכאית לקבלת דמי אבטלה, במידה והיא יתברר שהעובדת ביקשה לשוב לעבודתה וסורבה על ידי המעסיק אכן תהיה היא זכאית לדמי אבטלה.

חשוב לשים לב שכאשר העובדת היא זו שמתפטרת מהעבודה במהלך 9 חודשים מיום הלידה היא זכאית לקבלת פיצויי פיטורים אך צריכים לעבור  90 ימי המתנה מהיום בו הפסיקה לעבוד בכדי שתוכל לנצל את זכותה לדמי אבטלה, אלא אם התפטרה בשל מצב בריאותי לקוי, הרעת תנאי ההעסקה שלה, או שינוי במסגרת משרתה.

Back to top button