3 שאלות לבדיקת זכאות מענק עבודה מהמדינה

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
המענק מהווה כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה ולחיזוק מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות.

3 שאלות לבדיקת זכאות מענק עבודה מהמדינה, שכיר/עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים:

  1. הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק גבוהה מ-2,060 ש"ח ונמוכה מ-6,750 ש"ח.
  2. מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים) או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.
  3. במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה לא היתה בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50%.

.

סימולטור לבדיקת מענק עבודה

.

12240030_660252364112256_807944363793935799_n

 

Back to top button