החזרי מס על פיצויים

רבים הפעמים ששכירים מקבלים פיצויים והחישוב של מס ההכנסה היה שגוי!
פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק: משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2004: 9,890 ש"ח).

את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס

 

[customcontact form=3]

Back to top button