טקסמן / מחשבון עוסק פטור – חישוב סוג עסק לפי מחזור פעילות

מחשבון עוסק פטור – חישוב סוג עסק לפי מחזור פעילות

להלן מחשבון לחישוב עוסק פטור או עוסק מורשה.
עליך לרשום את ההכנסה המשוערת החודשית והמחשבון יעדכן האם העסק שלך יכול להיות עוסק מורשה או עוסק פטור

 

9bafdbb000028f59549b06cf2dfecdff