טקסמן / טפסים / טופס פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה – טופס 5329

טופס פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה – טופס 5329

בכדי לפתוח תיק עצמאי עליך למלא את טופס 5329 ולהגיש אותו למס הכנסה.

לחץ להורדה – טופס 5329 – פתיחת תיק מס הכנסה טופס 5329 - פתיחת תיק עצמאי 

להדרכה מלאה לפתיחת תיק עוסק פטור